StrategyDays Human RESOURCES

Stored ...but not dusty.

june 2021

15jun(jun 15)9:0016(jun 16)16:10StrategyDays Human RESOURCESGermany Volume 1

november 2021

24nov(nov 24)9:0025(nov 25)16:10StrategyDays Human RESOURCESGermany Volume 2

may 2022

02may(may 2)8:0003(may 3)16:10StrategyDays Human RESOURCES 2022Germany