Nilgün Aygen

Profiles GmbH / ValYouBel AG

Events by this speaker

November

05NOV(NOV 5)8:0006(NOV 6)16:10StrategieTage Learning & Talent Management

05NOV(NOV 5)9:0006(NOV 6)16:10StrategieTage Human RESOURCES

X
X
X