StrategieTage CallCenter

Eingelagert ...nicht verstaubt.

Mai 2021

20MAI(MAI 20)8:0021(MAI 21)16:10StrategieTage CRM & CallCenterDeutschland Volume 1

November 2021

22NOV(NOV 22)8:0023(NOV 23)16:10StrategieTage CRM, CallCenter & Marketing 2021Deutschland

Oktober 2022

17OKT(OKT 17)8:0018(OKT 18)16:10StrategieTage CRM, CallCenter & Marketing 2022Deutschland

Oktober 2023

16OKT(OKT 16)8:0017(OKT 17)16:10StrategieTage CRM, CallCenter & Marketing 2023Deutschland